کلیدواژه‌ها = عملکرد دانه
تعداد مقالات: 33
1. گزینش لاین‌های گندم نان متحمل خشکی براساس شاخص‌های تحمل و تحلیل شجره‌ای

دوره 33، شماره 02، تابستان 1399، صفحه 114-134

فرشاد بختیار؛ گودرز نجفیان؛ نوید شارسودا


2. امکانسنجی تولید کینوا در شرایط اقلیمی خراسان جنوبی تحت تأثیر تاریخ و تراکم کاشت

دوره 33، شماره 1، بهار 1399، صفحه 82-104

علیرضا صمدزاده؛ غلامرضا زمانی؛ حمیدرضا فلاحی


3. تعیین بهترین تاریخ کاشت بر اساس روز- درجه رشد و تراکم بوته در برنج (Oryza sativa L.) رقم تیسا

دوره 33، شماره 1، بهار 1399، صفحه 125-137

رحمان عرفانی؛ ابوذر عباسیان؛ مجید ستاری؛ علی محدثی؛ فاطمه توسلی؛ حسین رحیم سروش؛ مهران سعیدی؛ محمد محمد یوسفی؛ ناهید فتحی؛ هدی آبادیان


4. بررسی واکنش برخی ژنوتیپ های کلزا به تنش خشکی

دوره 32، شماره 04، زمستان 1398، صفحه 59-75

اسداله زارعی سیاه بیدی؛ عباس رضایی زاد


5. تعیین مناسب‌ترین تاریخ کاشت و ژنوتیپ پایدار در ارقام و لاینهای امیدبخش کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از روش تجزیه گرافیکی GGE بای پلات

دوره 32، شماره 04، زمستان 1398، صفحه 91-108

حسین زینل زاده تبریزی؛ سعید سیف زاده؛ امیر حسین شیرانی راد؛ اسماعیل حدیدی ماسوله؛ حمیدرضا ذاکرین؛ میترا خیبری


7. مقایسه ارقام قدیم و جدید گندم دیم در واکنش به تغییر تاریخ کاشت

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 46-72

رحیم یوسفی؛ محمد بنایان اول؛ سرور خرم دل؛ مهدی نصیری محلاتی


9. ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ های مختلف گندم

دوره 30، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 32-52

الیاس نیستانی؛ مصطفی حیدری؛ علی اکبر عامری؛ حسن مکاریان


10. اثرات کاربرد و روش مصرف کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای

دوره 30، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-10

حسین زاهدی؛ سیف الله اسماعیل پور نیازی


11. بررسی واکنش ارقام گلرنگ به تیمار های آبیاری در کشتهای بهاره و تابستانه

دوره 30، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 36-52

غلامحسین شیر اسماعیلی؛ علی اکبر مقصودی مود؛ غلامرضا خواجویی نژاد؛ روح الله عبدالشاهی


12. اثرات ریزگرد و تنش خشکی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی در گیاه ماش (Vigna radiata L.)

دوره 30، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 19-30

پگاه فاطمی نژاد؛ حسین لاری یزدی؛ مسعود رفیعی


13. بررسی اثرات تاریخ کاشت بر شاخص های رشد و عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم بهاره در نیشابور

دوره 30، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-18

زینب بایگی؛ سعید سیف زاده؛ امیر حسین شیرانی راد؛ سید علیرضا ولدآبادی؛ احمد جعفرنژاد


17. ارزیابی کارایی باکتری های افزاینده رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج در شرایط کم‌آبی و مقادیر کاهش یافته نیتروژن

دوره 29، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 9-19

یوسف نیک نژاد؛ جهانفر دانشیان؛ امیر حسین شیرانی راد؛ همت اله پیردشتی؛ محمد حسین ارزانش


18. تأثیر جمعیت و الگوی فضایی کاشت بر خصوصیات رویشی و زایشی گیاه کرچک (Ricinus communis L.)

دوره 29، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 83-94

سپیده نایبی حاجیلار؛ عبداله حسن زاده قورت تپه،


19. واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت تاثیر خشکی نسبی ریشه و کود پتاسیم

دوره 29، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 35-42

حمید رضا میری؛ محمد مهدی شوکتی؛ محمد آرمین


20. تاثیر محلول پاشی روی بر میزان عملکرد، پروتئین دانه و کاه لوبیا (Phaseolus vulgaris) تحت تنش کم آبی در شرایط آب و هوایی ایلام

دوره 29، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 105-114

سجاد کردی؛ منیره مارصفری؛ زهرا طهماسبی؛ قدرت الله شاه کرمی؛ لطفعلی گرامی؛ امیر عباس تقی زاده؛ فردین قنبری


22. اثر تاریخ کاشت و پرایمینگ بذر بر سبز شدن، عملکرد و اجزای عملکرد در سه رقم گندم نان(Triticumaestivum L.)

دوره 29، شماره 1، بهار 1395، صفحه 119-125

نرگس خمدی؛ مجید نبی پور؛ حبیب اله روشنفکر؛ افراسیاب راهنما قهفرخی


23. واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ذرت به خشکی موضعی ریشه و مصرف پتاسیم

دوره 29، شماره 1، بهار 1395، صفحه 46-53

حمید رضا میری؛ محمد مهدی شوکتی؛ محمد آرمین


24. تأثیر رقابت علف های هرز بر صفات مرفوفیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد کلزای رقم زرفام در ورامین

دوره 28، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 121-131

سید محمدرضا احتشامی؛ سعید سلیمانی؛ علیرضا پازکی


25. تأثیر تاریخ کاشت بر برخی صفات فنولوژیکی، مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد پنج رقم کلزا

دوره 28، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 111-120

سید محمدرضا احتشامی؛ آرش تهرانی عارف؛ بصیر صمدی