کلیدواژه‌ها = عملکرد دانه
تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت با استفاده از روش فراتحلیل

دوره 35، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 53-35

10.22092/aj.2022.357496.1586

مهدی نصیری محلاتی؛ صادق بهامین؛ امین فتحی؛ سید علیرضا بهشتی


ارزیابی تحمل به تنش کمبود فسفر در لاین‌های خالص آفتابگردان روغنی (Helianthus annuus L.)

دوره 34، شماره 3، آبان 1400، صفحه 139-120

10.22092/aj.2022.343448.1485

مریم رسول زاده اقدم؛ رضا درویش زاده؛ ابراهیم سپهر؛ هادی علی پور


گزینش لاین‌های گندم نان متحمل خشکی براساس شاخص‌های تحمل و تحلیل شجره‌ای

دوره 33، شماره 02، مرداد 1399، صفحه 114-134

10.22092/aj.2020.125044.1380

فرشاد بختیار؛ گودرز نجفیان؛ نوید شارسودا


امکانسنجی تولید کینوا در شرایط اقلیمی خراسان جنوبی تحت تأثیر تاریخ و تراکم کاشت

دوره 33، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 82-104

10.22092/aj.2020.125793.1392

علیرضا صمدزاده؛ غلامرضا زمانی؛ حمیدرضا فلاحی


تعیین بهترین تاریخ کاشت بر اساس روز- درجه رشد و تراکم بوته در برنج (Oryza sativa L.) رقم تیسا

دوره 33، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 125-137

10.22092/aj.2020.126741.1413

رحمان عرفانی؛ ابوذر عباسیان؛ مجید ستاری؛ علی محدثی؛ فاطمه توسلی؛ حسین رحیم سروش؛ مهران سعیدی؛ محمد محمد یوسفی؛ ناهید فتحی؛ هدی آبادیان


بررسی واکنش برخی ژنوتیپ های کلزا به تنش خشکی

دوره 32، شماره 04، اسفند 1398، صفحه 59-75

10.22092/aj.2019.121181.1266

اسداله زارعی سیاه بیدی؛ عباس رضایی زاد


تعیین مناسب‌ترین تاریخ کاشت و ژنوتیپ پایدار در ارقام و لاینهای امیدبخش کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از روش تجزیه گرافیکی GGE بای پلات

دوره 32، شماره 04، اسفند 1398، صفحه 91-108

10.22092/aj.2019.121709.1295

حسین زینل زاده تبریزی؛ سعید سیف زاده؛ امیر حسین شیرانی راد؛ اسماعیل حدیدی ماسوله؛ حمیدرضا ذاکرین؛ میترا خیبری


مقایسه ارقام قدیم و جدید گندم دیم در واکنش به تغییر تاریخ کاشت

دوره 31، شماره 2، تیر 1397، صفحه 46-72

10.22092/aj.2018.115913.1202

رحیم یوسفی؛ محمد بنایان اول؛ سرور خرم دل؛ مهدی نصیری محلاتی


اثرات کاربرد و روش مصرف کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای

دوره 30، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1-10

10.22092/aj.2018.109890.1138

حسین زاهدی؛ سیف الله اسماعیل پور نیازی


ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ های مختلف گندم

دوره 30، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 32-52

10.22092/aj.2018.108833.1102

الیاس نیستانی؛ مصطفی حیدری؛ علی اکبر عامری؛ حسن مکاریان


بررسی واکنش ارقام گلرنگ به تیمار های آبیاری در کشتهای بهاره و تابستانه

دوره 30، شماره 3، مهر 1396، صفحه 36-52

10.22092/aj.2018.116387.1221

غلامحسین شیر اسماعیلی؛ علی اکبر مقصودی مود؛ غلامرضا خواجویی نژاد؛ روح الله عبدالشاهی


بررسی اثرات تاریخ کاشت بر شاخص های رشد و عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم بهاره در نیشابور

دوره 30، شماره 2، تیر 1396، صفحه 1-18

10.22092/aj.2018.109088.1113

زینب بایگی؛ سعید سیف زاده؛ امیر حسین شیرانی راد؛ سید علیرضا ولدآبادی؛ احمد جعفرنژاد


اثرات ریزگرد و تنش خشکی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی در گیاه ماش (Vigna radiata L.)

دوره 30، شماره 2، تیر 1396، صفحه 19-30

10.22092/aj.2018.109025.1109

پگاه فاطمی نژاد؛ حسین لاری یزدی؛ مسعود رفیعی


ارزیابی کارایی باکتری های افزاینده رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج در شرایط کم‌آبی و مقادیر کاهش یافته نیتروژن

دوره 29، شماره 3، مهر 1395، صفحه 9-19

10.22092/aj.2016.112591

یوسف نیک نژاد؛ جهانفر دانشیان؛ امیر حسین شیرانی راد؛ همت اله پیردشتی؛ محمد حسین ارزانش


واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت تاثیر خشکی نسبی ریشه و کود پتاسیم

دوره 29، شماره 2، تیر 1395، صفحه 35-42

10.22092/aj.2016.109589

حمید رضا میری؛ محمد مهدی شوکتی؛ محمد آرمین