تماس با ما

راهنمای تماس با ما

بزرگراه شهید کلانتری - روبه روی پلیس راه طرق  - مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی - پردیس پژوهش

ایمیل: Raaj@areeo.ac.ir

 

نلفن: 05133409171

        05133409163 (مدیر داخلی)

        

 


CAPTCHA Image