داوران

 استاد گرامی

برای داوری مقالات لازم است در سامانه ثبت نام کنید و با نام کاربری و رمز عبور خود وارد سامانه شوید. نام کاربری معمولاً ایمیل کاربر می باشد مگر اینکه آنرا تغییر داده باشید. چنانچه کلمه عبور را فراموش کرده اید، روی گزینه "ورود به سامانه" کلیک کنید. سپس گزینه "رمز عبور را فراموش کرده ام!" را انتخاب کنید.

چنانچه ایمیل تعریف شده در سایت، ایمیلی نیست که روزمره از آن استفاده می کنید، خواهشمند است به مجله از طریق قسمت تماس با ما اطلاع دهید تا کاربری قبلی غیرفعال شده و کاربری با ایمیل جدید در سامانه تعریف شود.

جهت ورود به سایت برای داوری مقالات به صورت الکترونیکی به طریق زیر عمل فرمائید.

در صفحه شخصی داور سه گزینه وجود دارد:

 1- مقالات جدید نیازمند داوری

2- مقالات در حال داوری

3- مقالات داوری شده

 چنانچه مقالات ارسالی از طرف سردبیر را برای داوری قبول کنبد، این مقالات در گزینه مقالات در حال داوری نمایش داده می‌شود.

مقالاتی که داوری آنها به اتمام رسیده است، در گزینه سوم نمایش داده می‌شود. در این صورت ضروری است فرم داوری به صورت آنلاین تکمیل کنید.

این امکان نیز وجود دارد که توضیحات به صورت فایل جداگانه ارسال شود.

فهرست داوران نشریه در  سال‌ 1400

نام نام خانوادگی دانشگاه / موسسه publons   نام نام خانوادگی دانشگاه / موسسه publons
دکتر حسن اخگری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان

AAS-۵۰۱۱-۲۰۲۱

  دکتر پیمان شریفی دانشگاه آزاد اسلامی رشت

AAS-۹۳۳۸-۲۰۲۱

دکتر محسن اسماعیل زاده مقدم موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

J-۵۱۷۹-۲۰۱۷

  دکتر عاطفه صبوری دانشگاه گیلان

AAZ-۱۲۸۳-۲۰۲۰

دکتر محمدرضا اصغری پور دانشگاه زابل

F-۶۰۷۰-۲۰۱۱

  دکتر خلیل عالمی سعید دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

AAC-۶۱۴۷-۲۰۲۲

دکتر مسعود اصفهانی دانشگاه گیلان

AAA-۳۹۶۷-۲۰۱۹

  دکتر روح اله عبدالشاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان  
دکتر غلامعباس اکبری پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

ABF-۴۹۱۴-۲۰۲۱

  دکتر محمد عبداللهیان نوقابی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

S-۸۲۲۱-۲۰۱۶

دکتر یحیی امام دانشگاه شیراز

X-۲۰۹۰-۲۰۱۹

  دکتر فرهاد عزیزی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

D-۷۶۲۶-۲۰۱۷

دکتر حسن امیری اوغان موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

D-۳۲۹۶-۲۰۱۷

  دکتر بهرام علیزاده موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

S-۱۷۱۶-۲۰۱۶

دکتر علی براتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

S-۶۷۸۹-۲۰۱۶

  دکتر مهدی غفاری محقق موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

A-۳۷۵۲-۲۰۱۷

دکتر حمیدرضا بلوچی دانشگاه یاسوج

I-۷۶۵۵-۲۰۱۹

  دکتر حبیب‌اله قزوینی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

V-۲۲۸۶-۲۰۱۷

دکتر بهمن پاسبان اسلام مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

H-۱۹۱۲-۲۰۱۷

  دکتر ویدا قطبی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

D-۷۶۲۵-۲۰۱۷

دکتر سید سعید پورداد موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

S-۲۰۵۳-۲۰۱۶

  دکتر بهنام کامکار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و دانشگاه فردوسی مشهد

D-۷۶۲۵-۲۰۱۷

دکتر همت‌اله پیردشتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

AAU-۴۹۸۶-۲۰۲۱

  دکتر همایون کانونی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

AAA-۹۹۷۶-۲۰۲۲

دکتر علیرضا پیرزاد دانشگاه ارومیه     دکتر مجتبی کریمی دانشگاه شهرکرد

AAZ-۹۵۲۵-۲۰۲۱

دکتر مسعود توحید فر دانشگاه شهید بهشتی

F-۳۱۱۱-۲۰۱۸

  دکتر سیداحمد کلانتر احمدی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول

AAE-۵۴۱۶-۲۰۱۹

دکتر افشین توکلی دانشگاه زنجان

K-۱۰۹۶-۲۰۱۷

  دکتر فرید گل‌زردی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

S-۱۷۷۸-۲۰۱۶

دکتر علی اشرف جعفری مؤ سسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

M-۸۷۵۲-۲۰۱۹

  دکتر عبدالعلی گیلانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان  
دکتر محمدرضا جلال کمالی مرکز بین المللی تحقیقات ذرت و گندم AAE-۵۷۸۰-۲۰۲۲    دکتر علی ماهرخ موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر  
دکتر محسن جهان دانشگاه فردوسی مشهد

N-۳۷۲۳-۲۰۱۷

  دکتر مهرو مجتبائی زمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز

AAO-۲۶۲۱-۲۰۲۱

دکتر شیوا پ خالص‌رو دانشگاه کردستان

ABC-۱۷۱۳-۲۰۲۱

  دکتر مجید مجیدیان دانشگاه گیلان

AAY-۵۶۸۰-۲۰۲۰

دکتر سرور خرمدل دانشگاه فردوسی مشهد

F-۸۱۶۶-۲۰۱۷

  دکتر المیرا محمدوند دانشگاه گیلان  
دکتر عظیم خزائی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

P-۸۱۳۷-۲۰۱۷

  دکتر سید ابوالقاسم محمدی دانشگاه تبریز

S-۶۹۴۷-۲۰۱۶

دکتر رضا دیهیم فرد دانشگاه شهید بهشتی     دکتر رحیم محمدیان موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

S-۷۲۶۱-۲۰۱۶

دکتر حسین رامشینی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

Y-۷۶۹۷-۲۰۱۹

  دکتر سید باقر محمودی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

AAE-۷۷۰۳-۲۰۲۱

دکتر افراسیاب راهنما دانشگاه شهید چمران اهواز

AAA-۵۵۵۸-۲۰۲۲

  دکتر محمد مقدم دانشگاه تبریز AAR-۸۴۷۷-۲۰۲۱
دکتر عباس رضایی زاد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

S-۴۶۱۷-۲۰۱۶

 

H-۵۱۰۹-۲۰۱۱

دکتر پرویز رضوانی مقدم دانشگاه فردوسی مشهد

B-۲۷۴۶-۲۰۱۵

  دکتر حسن منیری فر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

S-۲۶۹۳-۲۰۱۶

دکتر تیمور رضوی پور موسسه تحقیقات برنج کشور

P-۵۸۲۰-۲۰۱۸

  دکتر علی مومنی موسسه تحقیقات برنج کشور- معاونت

T-۵۴۶۹-۲۰۱۷

دکتر محمود رمرودی دانشگاه زابل

ABC-۱۲۶۳-۲۰۲۱

  دکتر توحید نجفی میرک موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

C-۶۷۲۲-۲۰۱۷

دکتر محمد زمانیان موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

B-۱۳۸۱-۲۰۱۷

  دکتر گودرز نجفیان موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

O-۳۷۵۴-۲۰۱۷

دکتر اسکندر زند موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

T-۱۰۳۵-۲۰۱۶

  دکتر مرتضی نصیری موسسه تحقیقات برنج کشور

AAK-۷۵۵۸-۲۰۲۱

مسعود احمدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی     دکتر عادل سی و سه مرده دانشگاه کردستان

AAC-۳۷۶۲-۲۰۱۹

مجید  طاهریان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی     دکتر سید عطاء اله سیادت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

AAA-۹۸۴۹-۲۰۱۹

مهدی عزیزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی     دکتر رئوف سید شریفی دانشگاه محقق اردبیلی

ABH-۷۲۱۲-۲۰۲۰

شجاعت زارع مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی     دکتر افشین سلطانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  
روح اله مرادی دانشگاه کرمان      حمید رضا ذبیحی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی  
مجید فروهر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی     حمید رضا نیکخواه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی