عداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 36
تعداد مقالات 384
تعداد نویسندگان 1,007
تعداد مشاهده مقاله 968,962
نسبت مشاهده بر مقاله 2523.34
تعداد مقالات ارسال شده 678
تعداد مقالات رد شده 392
درصد عدم پذیرش 58
تعداد مقالات پذیرفته شده 164
درصد پذیرش 24

به نام خدا     

به اطلاع کلیه محققین و اساتید گرامی میرساند:

نشریه پژوهش های کاربردی زراعی( علمی ) کلیه مقالات مرتبط با پژوهش ها کاربردی در گیاهان زراعی را  رایگان منتشر نموده و بصورت آنلاین و با دسترسی آزاد (Free Access)  از طریق همین سامانه در اختیار عموم علاقه مندان قرار می دهد. 

d637c85582cb046

شماره جاری: دوره 35، شماره 4 - شماره پیاپی 137، مقالات، بهمن 1402، صفحه 1-200 

بررسی صفات زراعی کلزای زمستانه در سیستم‌های کشت بذری و نشایی با تراکم‌های مختلف بوته در کشت تأخیری

صفحه 48-25

10.22092/aj.2024.363076.1656

حمید جباری؛ حسین زینل زاده تبریزی؛ محمدباقر ولی پور؛ فرناز شریعتی؛ الناز حاجی ابراهیمی


ارزیابی و کمّی‌سازی خدمات بوم‌سازگانی در کشت‌بوم‌های علوفه‌ای جو و تریتیکاله

صفحه 109-75

10.22092/aj.2024.362198.1647

مصطفی کوزه گر کالجی؛ حسین کاظمی؛ بهنام کامکار؛ حمید امیر نژاد؛ محسن حسینعلی زاده


ابر واژگان