به نام خدا     

به اطلاع کلیه محققین و اساتید گرامی میرساند:

نشریه پژوهش های کاربردی زراعی( علمی - پژوهشی) کلیه مقالات مرتبط با پژوهش ها کاربردی در گیاهان زراعی را به صورت آنلاین و از طریق همین سامانه دریافت می نماید. 

d637c85582cb046

شماره جاری: دوره 33، شماره 1 - شماره پیاپی 126، مقالات، بهار 1399، صفحه 1-200