عداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 31
تعداد مقالات 354
تعداد نویسندگان 932
تعداد مشاهده مقاله 651,653
نسبت مشاهده بر مقاله 1840.83
تعداد مقالات ارسال شده 587
تعداد مقالات رد شده 352
درصد عدم پذیرش 60
تعداد مقالات پذیرفته شده 133
درصد پذیرش 23

به نام خدا     

به اطلاع کلیه محققین و اساتید گرامی میرساند:

نشریه پژوهش های کاربردی زراعی( علمی - پژوهشی) کلیه مقالات مرتبط با پژوهش ها کاربردی در گیاهان زراعی را به صورت آنلاین و بصورت دسترسی آزاد (Free Access)  از طریق همین سامانه دریافت می نماید. 

d637c85582cb046

شماره جاری: دوره 34، شماره 3 - شماره پیاپی 132، مقالات، پاییز 1400، صفحه 1-200 

5. بررسی روابط بین صفات و ارزیابی پتانسیل تولید در منابع ژنتیکی باریک برگ علوفه ای بانک ژن گیاهی ملی

صفحه 120-97

10.22092/aj.2022.127455.1426

محمد رضا عباسی؛ مجیدرضا کیانی؛ عبدالناصر مهدیپور؛ صدیقه آناهید؛ سید علیرضا بهشتی


ابر واژگان