اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 318
تعداد پذیرش 73
تعداد عدم پذیرش 175

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 49
تعداد مشاهده مقاله 4755
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 4450
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 32 روز
متوسط زمان پذیرش 430 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 33 روز
درصد پذیرش 23 %