اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 110
تعداد پذیرش 15
تعداد عدم پذیرش 52

مقالات منتشر شده (از سال 1396)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 145
تعداد مشاهده مقاله 50001
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 60082
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 334 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 99 روز
درصد پذیرش 14 %