اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 92
تعداد پذیرش 9
تعداد عدم پذیرش 42

مقالات منتشر شده (از سال 1396)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 139
تعداد مشاهده مقاله 37197
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 53183
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 272 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 97 روز
درصد پذیرش 10 %