دوره و شماره: دوره 29، شماره 4 - شماره پیاپی 113، مقالات، زمستان 1395، صفحه 1-118 
3. ارزیابی پایداری عملکرد دانه و سازگاری لاین‌های اصلاحی گندم دوروم دیم

صفحه 25-42

رضا محمدی؛ محمد آرمیون؛ بهزاد صادق زاده؛ صابر گلکاری؛ غلامرضا خلیل زاده؛ حسن احمدی؛ غلامرضا عابدی اصل؛ مسعود اسکندری تربقان


4. ارزیابی مزرعه‌ای رفتار رشدی در ژنوتیپ‌های گندم

صفحه 43-59

سید حمید رضا رمضانی؛ حبیب اله قزوینی؛ محمد رضا جلال کمالی


5. اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ژنوتیپ های برنج هوازی در شمال خوزستان

صفحه 60-71

کاوه لیموچی؛ مهرداد یارنیا؛ سید عطاءاله سیادت؛ ورهرام رشیدی؛ عبدالعلی گیلانی


7. تاثیرمنابع کودی مختلف و اسید هیومیک برخصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و میزان آنتی‌اکسیدان دانه زیره سیاه Bunium persicum Boiss.))

صفحه 88-105

سید مجتبی نوری حسینی؛ رضا خراسانی؛ علیرضا آستارایی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ حمیدرضا ذبیحی


8. تجزیه پایداری عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های گلرنگ

صفحه 106-118

مسعود اسکندری تربقان؛ سید حسین نعمتی؛ علی تهرانی فر؛ لیلا سمیعی