کلیدواژه‌ها = عملکرد
تعداد مقالات: 25
2. بررسی اثر تنش گرما در سیستم های کشت زمستانه و تابستانه بر عملکرد کمی و کیفی سیب زمینی در شرایط مزرعه

دوره 32، شماره 02، تابستان 1398، صفحه 108-129

کوروش شجاعی نوفرست؛ عباس رخشنده؛ حسین سرچاهی؛ محمد مقیم زاده محبی؛ صدیقه آناهید


4. تعیین نیاز آبی سیب زمینی در اقلیم های مختلف استان اصفهان

دوره 30، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 53-73

امیرهوشنگ جلالی؛ حمیدرضا سالمی؛ علیرضا نیکویی؛ ساناز گوانجی؛ مصلح الدین رضایی؛ مرتضی خداقلی؛ نورایر تومانیان


5. بررسی اثر مقدار نیتروژن بر کارایی مصرف نیتروژن ارقام جو در شرایط مشهد و دامغان

دوره 30، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-13

فرزد فنودی؛ حمید رضا خزاعی؛ محمد کافی؛ مرتضی گلدانی


6. تأثیر مصرف یکساله ورمی کمپوست بر عملکرد و کیفیت چغندرقند و ارزیابی اقتصادی آن

دوره 30، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 53-65

علی جلیلیان؛ فردین حامدی؛ عادل نعمتی؛ مهیار شیخ الاسلامی؛ پیمان ثابتی؛ فرشاد زندیان


7. بررسی واکنش ارقام گندم آبی به کاربرد علفکش توتال 80%WG (متسولفورون-متیل+سولفوسولفورون) در مناطق مختلف کشور

دوره 30، شماره 1، بهار 1396، صفحه 49-63

محمد حسن هادی زاده؛ مجید عباسپور؛ محمد رضا کرمی نژاد؛ محمد فریدون پور


10. بررسی اثر سطوح مختلف سولفات روی بر خصوصیات کمی و کیفی گونه های ماشک علوفه ای در کشت دیم

دوره 29، شماره 1، بهار 1395، صفحه 29-38

نورالله زیدی طولابی؛ سمیه دیرکوندی؛ هما موسوی راد؛ روح الدین رحیمی چگنی


11. تاثیر تیمارهای مختلف پرایمینگ بر ویژگی های مرفوفیزیولوژیکی و عملکرد دو رقم گندم در شرایط مطلوب و قطع آبیاری

دوره 28، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 74-84

مهدی تاج بخش؛ عبداله حسن زاده قورت تپه؛ رقیه آقایی اوخچلار


12. تاثیر ادوات خاک ورزی، زمان و تعداد شخم دوم بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج

دوره 28، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 93-99

ابوذر عباسیان؛ سعید بخشی پور؛ محمدحسین فتوکیان


13. بر هم کنش پتاسیم و منیزیم در زراعت یونجه .(Medicago sativa L)

دوره 28، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-7

عزیز مجیدی؛ کامبیز خوارزمی


14. بررسی تنوع صفات زراعی درتیپ های رشدی متفاوت سویا با استفاده از تجزیه به مؤلفه های اصلی

دوره 28، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 91-90

بهرام مسعودی؛ محمد رضا بی همتا؛ سید علی پیغمبری؛ حمید رضا بابائی


16. ارزیابی تنوع عملکرد و کیفیت علوفه در اکسشن های گونه Festuca arundinacea در شرایط دیم استان کرمانشاه

دوره 28، شماره 107، تابستان 1394، صفحه 40-47

محسن فرشادفر؛ فرزاد مرادی؛ هوشمند صفری؛ ایرج رضایی


17. بررسی تنش خشکی انتهای فصل بر عملکرد و اجزای عملکرد و تعیین بهترین شاخص تحمل در لاین های امید بخش جو

دوره 28، شماره 107، تابستان 1394، صفحه 124-132

محمد حسین صابری؛ حمیدرضا نیکخواه؛ حمید تجی؛ الیاس آرزمجو


19. مطالعه روابط میان عملکرد و برخی از صفات زراعی لاین های خالص سویا با استفاده از تجزیه علیت

دوره 28، شماره 106، بهار 1394، صفحه 29-36

حمید کوهکن؛ عبداله محمدی؛ عمران عالیشاه؛ ابراهیم هزارجریبی


20. ارزیابی پارامترهای ژنتیکی صفات زراعی موثر بر عملکرد در برخی ارقام برنج ایرانی

دوره 28، شماره 106، بهار 1394، صفحه 73-78

حمید بیک زاده؛ سید محمد علوی سینی؛ مهدی بیات؛ علی اکبر ایزدی


21. تاثیر کاربرد پلیمر سوپرجاذب بر صفات فیزیولوژیک و عملکرد گندم رقم آذر 2 در شرایط دیم

دوره 28، شماره 106، بهار 1394، صفحه 118-125

سید مرتضی مرتضوی؛ افشین توکلی؛ محمد حسین محمدی؛ کامران افصحی


22. بررسی اثر تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد و کیفیت ذرت علوفه ای

دوره 27، شماره 104، پاییز 1393، صفحه 160-164

جواد بزرگمهر؛ حسین نستری نصرآبادی


24. بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد گیاه دارویی کاسنی). )Cichorium intybus L

دوره 27، شماره 104، پاییز 1393، صفحه 136-141

غلامرضا زارعی؛ حسین شمسی محمودآبادی؛ سیدعلی طباطبائی؛ سیدعلیرضا محترم


25. تاثیر امواج فرا صوتی و میدان مغناطیسی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زنیان در شرایط مزرعه

دوره 27، شماره 104، پاییز 1393، صفحه 142-151

غزال مرغایی زاده؛ محمد حسین قرینه؛ قدرت الله فتحی؛ علی رضا ابدالی؛ منصور فربد