کلیدواژه‌ها = شاخص برداشت
بررسی اثرات تراکم بوته و کود بیولوژیک بر خصوصیات زراعی ، عملکرد دانه و اجزا عملکرد ارقام تجاری سه گونه ارزن

دوره 35، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 87-72

10.22092/aj.2022.355568.1559

وحید مرادنژادحصاری؛ رضا صدرآبادی حقیقی؛ علی باقرزاده چهارجویی؛ محسن قاسمی


ارزیابی پاسخ برخی ارقام جدید سیب‌زمینی به کشت‌های پاییزی و زمستانی در مناطق گرمسیری جنوب استان کرمان

دوره 34، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 56-31

10.22092/aj.2022.356697.1575

مهدی جهان نجاتی؛ احمد آئین؛ محمد حسن شیرزادی؛ غلامرضا افشارمنش


بررسی تاریخ کاشت‌های مختلف بر عملکرد کمی و کیفی چهار رقم کلزا (Brassica napus. L) در جیرفت

دوره 33، شماره 02، مرداد 1399، صفحه 135-151

10.22092/aj.2020.127819.1433

زهرا امیری قنات سامان؛ بهاره پارسامطلق؛ مهدیه امیری نژاد؛ امان اله سلیمانی


امکانسنجی تولید کینوا در شرایط اقلیمی خراسان جنوبی تحت تأثیر تاریخ و تراکم کاشت

دوره 33، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 82-104

10.22092/aj.2020.125793.1392

علیرضا صمدزاده؛ غلامرضا زمانی؛ حمیدرضا فلاحی


اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد شاهدانه

دوره 32، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 28-49

10.22092/aj.2019.115031.1180

نسرین فرهمندراد؛ سید غلامرضا موسوی؛ محمد حسین صابری


بررسی تاثیر کاربرد اسید هیومیک و ورمی کمپوست بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L.)

دوره 31، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 93-113

10.22092/aj.2018.121407.1277

عباس نصیری دهسرخی؛ حسن مکاریان؛ ویدا ورناصری قندعلی؛ نسرین سالاری


اثرات کاربرد و روش مصرف کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای

دوره 30، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1-10

10.22092/aj.2018.109890.1138

حسین زاهدی؛ سیف الله اسماعیل پور نیازی


بررسی مقادیر کود نیتروژن و فاصله کاشت بر ویژگیهای زراعی لاین 8615 برنج

دوره 29، شماره 3، مهر 1395، صفحه 1-8

10.22092/aj.2016.112582

یوسف نیک نژاد؛ محمد حسین زمانی؛ الهیار فلاح؛ مرتضی نصیری