دوره و شماره: دوره 30، شماره 3 - شماره پیاپی 116، مقالات، پاییز 1396، صفحه 1-100 
3. بررسی واکنش ارقام گلرنگ به تیمار های آبیاری در کشتهای بهاره و تابستانه

صفحه 36-52

غلامحسین شیر اسماعیلی؛ علی اکبر مقصودی مود؛ غلامرضا خواجویی نژاد؛ روح الله عبدالشاهی


4. تأثیر مصرف یکساله ورمی کمپوست بر عملکرد و کیفیت چغندرقند و ارزیابی اقتصادی آن

صفحه 53-65

علی جلیلیان؛ فردین حامدی؛ عادل نعمتی؛ مهیار شیخ الاسلامی؛ پیمان ثابتی؛ فرشاد زندیان