کلیدواژه‌ها = کم آبیاری
اثر محلول پاشی کیتوزان و اسید سالیسیلیک بر عملکردگیاه سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) تحت شرایط کم آبیاری

دوره 35، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 71-54

10.22092/aj.2022.357490.1585

سیدعلی مروت؛ رضا صدرآبادی حقیقی؛ کوروش شجاعی نوفرست؛ علیرضا سوهانی دربان؛ منصور صلاتی


واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ذرت به خشکی موضعی ریشه و مصرف پتاسیم

دوره 29، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 46-53

10.22092/aj.2016.109328

حمید رضا میری؛ محمد مهدی شوکتی؛ محمد آرمین


بررسی اثر کاربرد سوپرجاذب و کم آبیاری بر صفت های مورفولوژیک و فیزیولوژیک آفتابگردان

دوره 28، شماره 3، مهر 1394، صفحه 17-23

10.22092/aj.2015.106767

حسین نظرلی؛ رضا درویش زاده؛ محمدرضا زردشتی؛ حمید حاتمی ملکی؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ فرزاد قویدل