کلیدواژه‌ها = سیب زمینی
اثر محلول پاشی کیتوزان و اسید سالیسیلیک بر عملکردگیاه سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) تحت شرایط کم آبیاری

دوره 35، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 71-54

10.22092/aj.2022.357490.1585

سیدعلی مروت؛ رضا صدرآبادی حقیقی؛ کوروش شجاعی نوفرست؛ علیرضا سوهانی دربان؛ منصور صلاتی


تعیین نیاز آبی سیب زمینی در اقلیم های مختلف استان اصفهان

دوره 30، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 53-73

10.22092/aj.2018.116108.1210

امیرهوشنگ جلالی؛ حمیدرضا سالمی؛ علیرضا نیکویی؛ ساناز گوانجی؛ مصلح الدین رضایی؛ مرتضی خداقلی؛ نورایر تومانیان


بررسی تنوع ژنتیکی برخی صفات در ارقام و کلون های پیشرفته سیب زمینی

دوره 28، شماره 106، فروردین 1394، صفحه 193-203

10.22092/aj.2015.105742

ابراهیم معصوم پور؛ احمد موسی پور گرجی؛ یونس شرقی