کلیدواژه‌ها = وزن خشک کل
تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر جذب تشعشع، کارایی مصرف نور و وزن خشک سه رقم ذرت

دوره 29، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 136-146

10.22092/aj.2016.109572

روژین قبادی؛ فرزاد مندنی؛ علی شیرخانی


بررسی برخی از شاخص های رشد در کشت مخلوط سیب زمینی و گلرنگ

دوره 27، شماره 104، مهر 1393، صفحه 173-179

10.22092/aj.2014.101838

غلامرضا رحیمی درآباد؛ مرتضی برمکی؛ رئوف سید شریفی