نویسنده = غلامرضا خواجویی نژاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی واکنش ارقام گلرنگ به تیمار های آبیاری در کشتهای بهاره و تابستانه

دوره 30، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 36-52

غلامحسین شیر اسماعیلی؛ علی اکبر مقصودی مود؛ غلامرضا خواجویی نژاد؛ روح الله عبدالشاهی