نویسنده = امیرهوشنگ جلالی
ارزیابی عملکرد کمی و کیفی در نتاج حاصل از تلاقی بین طالبی و خربزه

دوره 34، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 14-1

10.22092/aj.2022.352350.1506

پیمان جعفری؛ کریم عرب سلمانی؛ امیرهوشنگ جلالی


تعیین نیاز آبی سیب زمینی در اقلیم های مختلف استان اصفهان

دوره 30، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 53-73

10.22092/aj.2018.116108.1210

امیرهوشنگ جلالی؛ حمیدرضا سالمی؛ علیرضا نیکویی؛ ساناز گوانجی؛ مصلح الدین رضایی؛ مرتضی خداقلی؛ نورایر تومانیان


تاثیر مصرف کود نیتروژن و فسفر بر یک رقم زودرس پنبه (Gossypium hirsutum L.)

دوره 27، شماره 102، فروردین 1393، صفحه 205-212

10.22092/aj.2014.101072

مجید جعفر آقایی؛ امیرهوشنگ جلالی