نویسنده = خسرو عزیزی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی توارث پذیری و روابط علیت صفات مختلف، عملکرد دانه و روغن کلزا در شرایط آب و هوایی خرم آباد

دوره 28، شماره 106، بهار 1394، صفحه 162-170

احمد اسماعیلی؛ امین نوروزی اصل؛ علیرضا زبرجدی؛ رضا دریکوند؛ خسرو عزیزی


2. بررسی تأثیر روش های مختلف کاربرد سولفات منیزیم بر میزان منیزیم و پروتئین کل دانه و شاخص های رشد عدس در شرایط اقلیمی خرم آباد

دوره 27، شماره 103، تابستان 1393، صفحه 12-22

محمد یعقوبی خانقاهی؛ خسرو عزیزی؛ سعید حیدری؛ راحله رهام؛ عادل نوروزیان


3. بررسی تأثیر اسید سولفوریک، دما و منشأ بذر بر شکست سختی بذر یونجه یک‌ساله (Medicago scutellata cv Robinson)

دوره 27، شماره 102، بهار 1393، صفحه 76-81

نسیم چنگایی؛ خسرو عزیزی؛ مجید امینی دهقی؛ محمد یعقوبی خانقاهی؛ راحله رهام