کلیدواژه‌ها = درصد مواد جامد محلول
ارزیابی عملکرد کمی و کیفی در نتاج حاصل از تلاقی بین طالبی و خربزه

دوره 34، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 14-1

10.22092/aj.2022.352350.1506

پیمان جعفری؛ کریم عرب سلمانی؛ امیرهوشنگ جلالی