کلیدواژه‌ها = رنگیزه‌های فتوسنتزی و یونجه
تعداد مقالات: 1
1. واکنش برخی صفات فیزیولوژیک تعدادی از اکوتیپ‌های مهم یونجه تحت تنش محدودیت آبیاری

دوره 32، شماره 03، پاییز 1398، صفحه 18-39

سیدمحمدعلی مفیدیان؛ جعفر احمدی؛ علی مقدم