کلیدواژه‌ها = رقم
تعداد مقالات: 5
2. تأثیر تاریخ کاشت بر برخی صفات فنولوژیکی، مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد پنج رقم کلزا

دوره 28، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 111-120

سید محمدرضا احتشامی؛ آرش تهرانی عارف؛ بصیر صمدی


4. اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام علوفه ای کلزا در شرایط آب و هوایی اهواز

دوره 27، شماره 104، پاییز 1393، صفحه 22-28

فاطمه خمدی؛ محمد حسین قرینه؛ عبدالمهدی بخشنده