کلیدواژه‌ها = صفات فنولوژیک
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی هیبریدهای تجاری و امیدبخش ذرت علوفه‌ای در شرایط آب و هوایی استان مرکزی

دوره 31، شماره 1، بهار 1397، صفحه 87-92

افشین روزبهانی؛ طیبه بساکی؛ ثریا کرمی؛ فرهاد عزیزی


2. ارزیابی تنوع ژنتیکی و روابط صفات زراعی در ژنوتیپ‌های سویا تحت شرایط آبیاری نرمال و تنش کم‌آبی

دوره 30، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 82-100

سید علی پیغمبری؛ حمید رضا بابائی؛ هادی علی پور