نویسنده = حمید حاتمی ملکی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر کاربرد سوپرجاذب و کم آبیاری بر صفت های مورفولوژیک و فیزیولوژیک آفتابگردان

دوره 28، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 17-23

حسین نظرلی؛ رضا درویش زاده؛ محمدرضا زردشتی؛ حمید حاتمی ملکی؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ فرزاد قویدل


2. انتخاب ارقام متحمل به خشکی در جو بهاره

دوره 27، شماره 105، زمستان 1393، صفحه 18-25

علی سلیمانی؛ مصطفی ولیزاده؛ رضا درویش زاده؛ حمید حاتمی ملکی؛ سعید اهری زاد؛ محمد علی پور