کلیدواژه‌ها = تجزیه کلاستر
تعداد مقالات: 5
2. ارزیابی لاین های برنج سبز برتر (GSR) از نظر عملکرد و خصوصیات مطلوب

دوره 29، شماره 1، بهار 1395، صفحه 54-60

عمار قلی زاده قرا؛ قربانعلی نعمت زاده؛ مرتضی اولادی؛ عمار افخمی


4. انتخاب ارقام متحمل به خشکی در جو بهاره

دوره 27، شماره 105، زمستان 1393، صفحه 18-25

علی سلیمانی؛ مصطفی ولیزاده؛ رضا درویش زاده؛ حمید حاتمی ملکی؛ سعید اهری زاد؛ محمد علی پور


5. اثرات فیزیولوژیکی تنش شوری )کلرید سدیم( بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ای ژنوتیپ های گندم نان

دوره 27، شماره 105، زمستان 1393، صفحه 119-126

مسعود بخشایشی قشلاق؛ حمدالله کاظمی اربط؛ داود صادق زاده اهری؛ هاجر بخشایشی قشلاق