کلیدواژه‌ها = عملکرد و اجزای عملکرد
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی تنوع ژنتیکی و روابط صفات زراعی در ژنوتیپ‌های سویا تحت شرایط آبیاری نرمال و تنش کم‌آبی

دوره 30، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 82-100

سید علی پیغمبری؛ حمید رضا بابائی؛ هادی علی پور


2. اثرات تنش خشکی انتهای فصل بر عملکرد وتعیین بهترین شاخص تحمل در لاین های امید بخش جو

دوره 29، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 27-34

محمد حسین صابری؛ حمید رضا نیکخواه؛ حمید تجلی؛ الیاس آرزمجو


3. تأثیر آبیاری تناوبی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام و لاین برنج

دوره 28، شماره 107، تابستان 1394، صفحه 108-114

صادق محمّدی؛ مجید نحوی؛ علی محدثی


4. بررسی مقدماتی امکان کاشت پاییزه عدس در شرایط آب و هوایی سراوان

دوره 27، شماره 105، زمستان 1393، صفحه 55-62

سید مسعود ضیائی؛ احمد نظامی؛ جعفر ولیزاده؛ مجید جعفری