نویسنده = یوسف نیک نژاد
برهمکنش منابع کودی سیلیس و فسفر بر شاخص‌های مرتبط به خوابیدگی بوته و جذب عناصر در برنج (Oryza sativa L.) رقم طارم هاشمی

دوره 33، شماره 02، مرداد 1399، صفحه 46-68

10.22092/aj.2019.126116.1400

فاطمه عبدی؛ یوسف نیک نژاد؛ هرمز فلاح؛ سلمان دستان؛ داود براری تاری


بررسی مقادیر کود نیتروژن و فاصله کاشت بر ویژگیهای زراعی لاین 8615 برنج

دوره 29، شماره 3، مهر 1395، صفحه 1-8

10.22092/aj.2016.112582

یوسف نیک نژاد؛ محمد حسین زمانی؛ الهیار فلاح؛ مرتضی نصیری


ارزیابی کارایی باکتری های افزاینده رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج در شرایط کم‌آبی و مقادیر کاهش یافته نیتروژن

دوره 29، شماره 3، مهر 1395، صفحه 9-19

10.22092/aj.2016.112591

یوسف نیک نژاد؛ جهانفر دانشیان؛ امیر حسین شیرانی راد؛ همت اله پیردشتی؛ محمد حسین ارزانش